Entreprenør: KPC Byg A/S

Projekt: Byparken, Vejle

 

Dan-Element A/S har leveret:

Vægge

Trapper og reposer

Huldæk

Bjælker og søjler