Entreprenør: K.O. Madsen A/S

Projekt: Kulturcenter Limfjord

 

Dan-Element A/S har leveret

Sandwichfacader

Betonvægge

Betontrapper

TTS tagplader

Huldækelementer