Entreprenør: Bølgen A/S

Projekt: Bølgen, Vejle

 

Dan-Element A/S har leveret:

Vægge

Huldæk

Trapper og reposer

Bjælker og søjler

Affaldsskakte